Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Spitfrees

Het voordeel van spitten is, dat er geen voren ontstaan en dat uw land in één werkgang zaaiklaar is zonder dat er op het bewerkte land is gereden. Dit is, zeker als de weersomstandigheden wat minder zijn, een groot voordeel.