meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Spitten en zaaien

Met deze 3.0 meter brede Farmax spitmachine kunnen wij in één werkgang het land zaaiklaar maken en inzaaien met mais, graan, koolzaad enz. Het voordeel is hier dat er niet wordt gereden op het zaaiklaar gemaakte land en er ontstaan geen voren.