Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Grashakselen

Grasinkuilen door middel van hakselen, zo verkrijgt men een homogeen product en kan men het makkelijk mechanisch voeren. Deze hakselaar is uitgerust met een metaaldetector ter voorkoming van schade aan machine. Een bijkomend voordeel is dat er geen zwerfmetaal in uw kuil komt. 

Grashakselen

Het naar de kuil rijden gebeurt met silagewagens, deze hebben een inhoud van 45 m3 en zijn voorzien van doseerwalsen. Door de zeer brede banden en gedwongen gestuurde tandems voorkomen wij onnodige schade aan uw graszode.