Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto's
Bieten rooien

Bietenrooien met een WKM werktuigendrager. Dit is een twee fasen systeem. De kopper is uitgerust met, voor elke rij een taster, met daaronder het kopmes. Dit zorgt ervoor dat van elke biet de juiste hoeveelheid kop af gaat, ook als deze wat hoger of lager staat. Achter deze machine zit de rooier en deze rooit de bieten uit de grond en legt deze in een rij op de grond. Het blad wordt gehakseld en netjes verdeeld over het land. 

De bietenlader raapt de bieten op van de grond waarna deze een lange afstand afleggen over transportzonnen en kettingen. Ook zit er in dit traject een Axiaal rollenbed waar men de snelheid van kan instellen. Dit alles tesamen geeft een zeer schonende werking en een laag tarra percentage. Deze bunkerlader kan 10 ton bieten opslaan en hoeft er dus maar één bietenkipper te rijden. 

De bieten worden met deze 12 ton's kipper aan een nette hoop gestort.(Bieten op verharding opslaan verdient trouwens wel de voorkeur). Deze grote kipper maakt dat de bieten zeer hoog worden opgekiept met als voordeel dat op een klein oppervlak toch veel bieten kunnen worden opgeslagen.